NOTOWANIA KLIENTÓW:

8,6 mln zł zysku Groclinu w III kw.

Grupa Groclinu osiągnęła w III kw. 46 mln zł przychodów ze sprzedaży, EBITDA wyniosła 8,8 mln zł oraz 8,6 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej. Spółka zmniejszyła zadłużenie wobec banków o 8 mln zł. Do końca roku – po sprzedaży udziałów w CADM Automotive za 42,5 mln zł - ogólne zadłużenie netto ma wynieść zaledwie 10 mln zł.

APLISENS z szansą na przekroczenie 100 mln zł przychodów w 2018 r.

Skonsolidowane przychody producenta aparatury kontrolnopomiarowej (AKPiA) po trzech kwartałach 2018 roku wyniosły 76,8 mln zł (+6,1% r/r), zysk operacyjny 14,3 mln zł (+13,3% r/r), EBITDA 19,5 mln zł (+10,0%), a wynik netto 11,9 mln zł (+10,0% r/r). Zarząd liczy na rekordowy rok pod względem przychodów.

Synektik zaopatrzy Medicover w system da Vinci®

Synektik podpisał z Medicover Sp. z o.o. umowę sprzedaży systemu robotycznego da Vinci®. Zgodnie z umową nowoczesny robot chirurgiczny trafi do wielospecjalistycznego Szpitala Medicover w Warszawie. Giełdowa spółka dostarczy system da Vinci® wraz z autoryzowanymi narzędziami, a także przeszkoli personel placówki i obejmie urządzenie opieką serwisową. Największy prywatny szpital w Polsce zamierza wykorzystywać da Vinci do przeprowadzania zabiegów z zakresu ginekologii, urologii i chirurgii ogólnej.

Biomed wraz z Biotonem wielokrotnie zwiększy sprzedaż BioTrombiny 400

Obie giełdowe spółki coraz bardziej zacieśniają współpracę, Bioton jest już dystrybutorem biomedowskiej Distreptazy, teraz zajmie się sprzedażą i promocją BioTrombiny 400. Lubelska spółka poinformowała ponadto, że jej akcjonariusze zdecydują podczas najbliższego zgromadzenia o emisji akcji lub obligacji zamiennych. Pozyskane środki mają zostać przeznaczone na budowę CBR w ramach otrzymanej niedawno dotacji.

Groclin sprzedaje 51 proc. CADM za 42,5 mln zł

Aktualnie kapitalizacja giełdowa grodziskiej spółki wynosi niecałe 35 mln zł. Nabywcą 51 proc. udziałów będzie spółka CADM Holdings zależna od funduszu Abris Mid-Market Fund III LP. Obie firmy, planują dalszą współpracę.

 1. Wszystkie spółki
 2. Aplisens
 3. APS Energia
 4. British Automotive Holding
 5. CORMAY
 6. Elektrotim
 7. FERRUM
 8. GROCLIN
 9. i2 Development
 10. P.A. Nova
 11. REINO Partners
 12. TORPOL
 13. VANTAGE Development
 14. VIGO System
 15. ZM Ropczyce