NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

Torpol z potencjałem do poprawy wyników

BM BGŻ BNP Paribas spodziewa się po budowlanej grupie w 2018 roku niemal podwojenia przychodów (około 1,3 mld zł) oraz wypracowania blisko 20 mln zł zysku netto. To daje wskaźnik C/Z na poziomie 9, czyli nieco poniżej mediany dla branży.

Torpol za dwa tygodnie publikuje raport roczny (23 marca). Po trzech kwartałach 2017 roku skonsolidowane przychody spółki wynosiły 381,6 mln zł (-23% r/r). Zysk brutto ze sprzedaży spadł z 25,7 mln zł do 7,1 mln zł, a wynik netto był na minusie (-13,3 mln zł). W wynikach grupy widać coraz większą skalę na kontraktach realizowanych z nowej perspektywy unijnej dla PKP PLK. Po sześciu spadkowych kwartałach wzrosły przychody. Dalszy wzrost sprzedaży oczekiwany jest w wynikach za ostatnie trzy miesiące ubiegłego roku.

W IV kwartale 2017 roku oczekujemy kilkunastoprocentowego wzrostu przychodów r/r, tym samym powinny przekroczyć 300 mln zł. Głównie będzie to zasługa realizacji kontraktu LCS Konin oraz na linii E30 (odcinek Kraków-Mydlniki). Spodziewamy się dalszej poprawy rentowności brutto na sprzedaży, która może zbliżyć się do 3,5% wobec 2,8% w III kwartale 2017 r. Mimo tego, ostatecznie Torpol najprawdopodobniej również w IV kwartale 2017 roku zaraportuje stratę na poziomie netto, która będzie wynikała przede wszystkim ze zdarzeń nieoperacyjnych, trudnych do oszacowania (m. in. ujęcie znaku towarowego oraz ewentualne odpisy w działalności norweskiej) – ocenia dla Akcjonariat.pl Adam Anioł, analityk BM BGŻ BNP Paribas.

Ciekawie wyglądają perspektywy spółki na 2018 rok i kolejne. Torpol dysponuje rekordowym portfelem zamówień. Większość stanowią zlecenia z PKP PLK. W grudniu spółka podpisała umowę z Grupą Tauron na zaprojektowanie i wykonanie układu torowego przy budowanym bloku energetycznym w Elektrowni Jaworzno III. Wartość zlecenia to 452 mln zł brutto. Także pod koniec grudnia konsorcjum z Torpolem złożyło najniższą ofertę w przetargu dotyczącym budowy gazociągu łączącego systemy przesyłowe Polski i Słowacji. Wartość złożonej oferty to 479,1 mln zł brutto. Zarząd spółki ocenia, że w 2018 roku przychody grupy mogą przekroczyć 1 mld zł.

Torpol pozostaje liderem na rynku kolejowym z portfelem zleceń na poziomie 3,0 mld zł, uwzględniając oczekiwany przerób w minionym kwartale. Zakładając konserwatywnie dolną wartość przedziału rentowności portfela podawanej przez zarząd (4%), co jest możliwe biorąc pod uwagę wygrane z dalszych miejsc niż pierwsze, kontrakt z Tauron oraz o połowę mniejszą stratę z kierunku norweskiego, przy przerobie na poziomie 1,4 mld zł w 2018 roku Torpol ma potencjał do istotnej poprawy wyników. Spodziewamy się niemal podwojenia przychodów względem 2017 roku (około 1,3 mld zł) oraz wypracowania blisko 20 mln zł zysku netto, co implikuje wskaźnik C/Z na poziomie 9,0x, czyli nieco poniżej mediany dla branży – prognozuje Adam Anioł.

W ubiegłym roku Torpol, podobnie jak cała branża, zmagał się z przeceną. Wiązała się ona z obawami o przyszłe marże w sektorze budowlanym w obliczu rosnących kosztów pracy i materiałów. W ostatnim czasie widać poprawę sentymentu do spółek budowlanych – akcje Torpolu w miesiąc zyskały około 5%. Luty był pierwszym miesiącem od marca 2017 roku, w którym indeks WIG-Budownictwo zachowywał się lepiej od indeksu szerokiego rynku.

Źródło: Akcjonariat.pl

notowania TORPOL:
Zainteresowany spółką?
Zapraszamy do śledzenia profilu TORPOL na Akcjonariat.pl

Zobacz inne aktualności