NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

Noble Securities widzi potencjał w akcjach Aplisensu

Biuro wycenia akcje producenta aparatury kontrolno-pomiarowej na 14,60 zł za sztukę. Noble Securities oczekuje po spółce odbicia sprzedaży w kraju oraz na rynkach WNP – podaje PAP.

Michał Sztabler z Noble Securities liczy na odwrócenie negatywnych trendów na rynku inwestycji krajowych w tym roku. W branży energetycznej zwiększeniu nakładów inwestycyjnych sprzyjać powinno ustabilizowanie sytuacji kadrowej i właścicielskiej w największych spółkach oraz kończenie dużych projektów w segmencie wytwarzania, co powinno nieco odciążyć budżety tych firm. W ochronie środowiska niezbędne są remonty i modernizacje. Na rynkach WNP poprawie koniunktury sprzyjać będą wysokie ceny ropy naftowej. Spowolnienie może dotknąć eksport w kierunku zachodnim z uwagi na pogorszenie relacji walutowych.

Aplisens od lat dzieli się zyskiem z akcjonariuszami i według biura polityka dywidendowa będzie kontynuowana. W 2017 roku przeznaczył na ten cel 3,9 mln zł, to jest 0,30 zł na jedną akcję. W ostatnich pięciu latach dywidenda mieściła się w przedziale 0,25-0,30 zł.- Sytuacja finansowa umożliwia, naszym zdaniem, przeznaczenie dla akcjonariuszy większych kwot, jednak zarząd nie porzucił planów akwizycyjnych, tak więc kwota min. 10 mln zł zawsze będzie stanowiła rezerwę finansową odłożoną na ten cel – czytamy w raporcie Noble Securities (PAP).

Spółka przeprowadzała też regularne buy backi. W ubiegłym roku, w styczniowej ofercie spółka kupiła 327.163 walory, a w październiku 537.170 sztuk. Wcześniej jeszcze w listopadzie 2016 roku nabyła 171.981 sztuk.

Aplisens negocjuje nabycie udziałów w firmie z branży aparatury kontrolno-pomiarowej (APKiA). Akwizycja uzależniona jest m. in. od wyników badania due diligence oraz uzgodnienia ostatecznych warunków realizacji transakcji. Średnioroczne przychody ze sprzedaży spółk wynosiły za lata 2015-2017 około 8 mln zł, a średnioroczny zysk netto w tym okresie to 0,8 mln zł. Negocjacje w sprawie akwizycji spółki z branży APKiA stanowią realizację strategii w obszarze wzrostu skali prowadzonej działalności oraz zwiększenia udziału rynkowego.

Niedawno spółka zdecydowała o rozwiązaniu odpisu aktualizującego aktywo podatkowe, które utworzono w związku z uzyskaniem pomocy publicznej - zwolnieniem z podatku dochodowego zakładu działającego na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Radomiu. Zdarzenie jednorazowe podwyższy skonsolidowany wynik netto spółki w 2017 roku o 5,2 mln zł. Raport roczny spółka publikuje 21 marca. Po trzech kwartałach 2017 roku skonsolidowane przychody Aplisenu przekroczyły 70 mln zł (-3% r/r). Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 24,5 mln zł (-4%), a zysk netto 10,6 mln zł (-11%). Mocniejszy spadek czystego zysku był spowodowany głównie ujemnymi różnicami kursowymi. W samym trzecim kwartale widać poprawę rezultatów – zysk netto wzrósł o 13% do 4,3 mln zł, przy przychodach w wysokości 25,6 mln zł. Spółka liczy na dobre wyniki za IV kwartał 2017 roku.

W ciągu ostatnich dwóch tygodniu akcje Aplisensu zyskały około 7% i kosztują 12,80 zł.

Źródło: Akcjonariat.pl

Aplisens i makmedia to:
6 lat współpracy
82 proc. wzrost kursu
7 rekomendacji
notowania Aplisens:
Zainteresowany spółką?
Zapraszamy do śledzenia profilu Aplisens na Akcjonariat.pl
KONTAKT DS. PR:
Grzegorz Grelo
600 450 074
e-mail: g.grelo@makmedia.pl

Zobacz inne aktualności