NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

Dobre perspektywy Torpolu. 770 mln zł przychodów Grupy w 2016

Grupa Torpol ma w portfelu zamówień ponad 0,4 mld zł netto, a w najbliższym czasie przewidywane jest podpisanie ofert o łącznej wartości ponad 1,23 mld zł netto. Skonsolidowane obroty Grupy Torpol w 2016 r. przekroczyły 770 mln zł, EBITDA wyniosła 32,4 mln zł, a zysk netto 10,1 mln zł.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży Torpol S.A. w 2016 r. wyniosły 743 mln zł, EBITDA 38,1 mln zł, a zysk netto: 15,4 mln zł.

- Ubiegły rok był trudny dla całej branży kolejowej w Polsce. Dzięki realizowanym z olbrzymim zaangażowaniem, zgodnie z ustalonymi terminami, robót budowlanych na dwóch największych kontraktach kolejowych (budowa dworca Łódź Fabryczna za ponad 1,7 mld zł oraz linii E-75 na odcinku Rembertów-Sadowne za ponad 1,5 mld zł) ten negatywny wpływ został w dużej mierze zneutralizowany. Sukcesem konsorcjum, którego liderem był Torpol S.A., było terminowe oddania do użytku dworca Nowa Łódź Fabryczna, który jest z pewnością jednym z najnowocześniejszych, największych, ale również najładniejszych dworców w Europie. Bardzo istotnym osiągnięciem było zapewnienie przejezdności modernizowanej linii E-75, której zaawansowanie na koniec 31.12.2016 r. wynosiło 95%. Ważnym wydarzeniem było także wejście Grupy Torpol na rynek inwestycji kolejowych w Norwegii. Dzięki inwestycjom w rozwój struktury zarządzania projektami oraz pozyskanie kluczowych dla procesu realizacji prac na kolei pracowników, Torpol Norge AS zdobył pierwsze zamówienia od Norweskich Kolei Państwowych na kwotę ponad 60 mln NOK netto. Jeśli chodzi o poziom wyników sprzedaży, to spodziewamy się, że choć ożywienie widać już teraz m.in. po rosnącym portfelu zamówień, to dopiero rok 2018 może być jednym z lepszych okresów, a kulminacja nastąpi prawdopodobnie w latach 2019-2021 - mówi Grzegorz Grabowski, prezes Torpolu

Krajowy Program Kolejowy do 2023 r. zakłada wydatki o wartości ok. 66,4 mld zł, natomiast zaktualizowany Norweski Program Transportowy na lata 2018-2029 przewiduje nadkłady rzędu 230 mld NOK (ponad 110 mld zł). Stąd ożywienie rynku i zwiększona aktywność spółek z Grupy w kwestii ofertowania. W 2016 roku Torpol złożył w postępowaniach przetargowych 62 oferty na ponad 10 mld zł, z czego pozyskał lub jego oferta została uznana za najkorzystniejszą w 16 postępowaniach o łącznej wartości 1,26 mld zł netto. Dużą aktywność wykazały spółki zależne: Torpol Norge uczestniczył w 22 postępowaniach, z czego pozyskał 8 o wartości 32 mln zł netto, a Torpol Oil&Gas uczestniczył w 154 postępowaniach pozyskując 25 mających wartość 20 mln zł netto.

- Torpol jest jednym z głównych wykonawców na rynku modernizacji kolei w Polsce. Chcemy umacniać tą pozycję, a także budować swoją markę na rynku norweskim. Zamierzamy być aktywnym i efektywnym uczestnikiem rynku zarówno w Polsce, jak i w Norwegii. Jestem przekonany, że dysponowanie własną, doświadczoną, posiadającą uprawnienia i kompetencje kadrą oraz kompleksowym parkiem maszynowym pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert przetargowych przy zachowaniu zadowalającej rentowności pozyskanych projektów - uważa prezes Grzegorz Grabowski.

W 2016 r. średnia rentowność na sprzedaży brutto w Grupie wyniosła ok. 5,7%, w porównaniu z 5,5% na koniec 2015 r. Rentowność sprzedaży netto za 2016 rok wyniosła 2,3% w Grupie, co stanowi spadek o 1,2 p.p. Wynika to z poniesionych kosztów rozwoju spółek zależnych oraz niskiego portfela zamówień, wynikającego z niskiej aktywności zamawiających.

- W drugiej połowie 2016 r. miały miejsce aktualizacje dwóch największych projektów inwestycyjnych (KPK i NTP). Już widzimy ożywienie w PKP PLK i Bane NOR (Norweskie Koleje Państwowe) w rozstrzyganiu przetargów. Pozwala nam to optymistycznie patrzeć w przyszłości, a perspektywy rozwoju Grupy Torpol w Polsce i na rynku norweskim oceniamy pozytywnie – podsumowuje prezes Grabowski.

Zobacz inne aktualności