NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

Biomed będzie współpracował z Biotonem

45 mln zł – tyle szacunkowo warta jest umowa na sprzedaż i dystrybucję Distreptazy w Polsce, podpisana właśnie przez Biomed-Lublin z Biotonem. Jej warunki będą obowiązywać do końca 2022 roku.

W ramach osiągniętego porozumienia o współpracy Bioton zobowiązał się nabywać Distreptazę od Biomedu, a następnie sprzedawać ją wyłącznie na terytorium Polski. Zobowiązania Biotonu obejmują również aktywną promocję i reklamę produktu. W zamian za usługi świadczone przez BIOTON, Biomed będzie płacić wynagrodzenie, które uzależnione będzie od wolumenów sprzedaży.

Strony umowy ustaliły jej wymagane minimalne roczne poziomy. W przypadku gdyby Bioton ich nie osiągnął, zwróci Biomedowi utracone korzyści w postaci marży na produkcie pomniejszonej o wynagrodzenie, które byłoby należne BIOTON, jeśli plan sprzedażowy zostałby wykonany.

Łączna wartość przychodów Biomedu wygenerowanych dzięki współpracy, szacowana jest przez zarząd spółki na około 45 mln zł do końca obowiązywania umowy, czyli do końca 2022 r.

- Zainwestowaliśmy w uruchomienie nowego wydziału Distreptazy, co umożliwi nam podwojenie jej produkcji oraz obniży koszty jej wytwarzania. Linia zacznie działać w trzecim kwartale br. Nowy wydział Distreptazy pozwoli nam zrealizować ambitne plany sprzedażowe zapisane w umowie z Biotonem – komentuje Marcin Piróg, prezes Biomedu.

- Dzięki współpracy z Biotonem, sprzedaż Distreptazy będzie dużo wyższa, niż możliwa by była, gdybyśmy prowadzili ją własnymi siłami. Przełoży się to też na poprawę marż i wyników finansowych. Jednocześnie zmniejszą się nasze stałe koszty sprzedaży i zastąpione zostaną kosztami zmiennymi w formie wynagrodzenia Biotonu, uzależnionymi od wolumenów sprzedaży – tłumaczy Marcin Piróg. 

Distreptaza to lek na receptę w formie czopków stosowanych m.in. w leczeniu przewlekłego zapalenia przydatków, zmian naciekowych, pooperacyjnych czy zapalenia błony śluzowej macicy oraz w leczeniu choroby hemoroidalnej. Lek zarejestrowany jest, poza Polską, m.in. w takich krajach jak: Ukraina, Mongolia, Mołdawia, Gruzja czy Kazachstan. Obecnie Distreptaza odpowiada za około 30% przychodów generowanych przez Biomed-Lublin. 

notowania BIOMED-LUBLIN:
Zainteresowany spółką?
Zapraszamy do śledzenia profilu BIOMED-LUBLIN na Akcjonariat.pl

Zobacz inne aktualności