NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

Akcjonariusze Qumaka za emisją

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Qumak S.A. przegłosowało podwyższenie kapitału w drodze emisji akcji, w ramach której spółka chce pozyskać 30 mln zł. To ważny krok w stronę połączenia z Grupą Euvic.

Zgodnie z przyjętą dziś uchwałą NWZ zarząd Qumak S.A. został upoważniony do przeprowadzenia emisji do 30 mln szt. akcji serii M. Emisja odbędzie się w trybie oferty prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Ostateczna liczba akcji i ich cena emisyjna zostanie ustalona przez zarząd. Spółka chce pozyskać z emisji 30 mln zł.

- Skuteczne i szybkie przeprowadzenie tej emisji jest w tej chwili jednym z głównych celów spółki. Pozwoli nam to odbudować kapitały własne i poprawić zdolności realizacyjne, a także wypełnić jeden z warunków otwierających drogę do realizacji wspólnych planów związanych z Grupą Euvic – podkreśla Sławomir Połukord, prezes Qumak S.A.

Przypomnijmy, że według podpisanego w grudniu 2017 r. listu intencyjnego Qumak jest zainteresowany rozwojem strategicznej współpracy z Euvic, zaś Euvic jest zainteresowany zwiększeniem swojego zaangażowania w Qumak, a jednym z warunków tej współpracy było uzyskanie przez Qumak z podwyższenia kapitału zakładowego z tytułu emisji akcji serii M kwoty nie niższej niż 30 milionów zł. Euvic już w tej chwili jest jednym ze znaczących akcjonariuszy Qumak i jednocześnie jedynym inwestorem branżowym spółki.

- Chcemy, aby opisane w liście intencyjnym połączenie z IT Works było jedynie wstępem do fuzji Qumak  z Grupą Euvic. Zgoda NWZ na przeprowadzenie emisji serii M, to kolejny dowód na to, że nasz plan został odebrany jako optymalny dla spółki. Jesteśmy przekonani, że pole do wypracowania synergii jest w tym przypadku ogromne, a konsolidacja pozwoli nam zbudować grupę, którą będzie miała bardzo silną pozycję rynkową, szerokie grono unikatowych specjalistów i wyjątkową ofertę produktowo-usługową. Jesteśmy na najlepszej drodze do stworzenia jednego z największych graczy na polskim rynku IT – mówi Wojciech Wolny, prezes Euvic i znaczący akcjonariusz Qumak. – Jesteśmy jednocześnie gotowi dokapitalizować Qumak biorąc udział w emisji akcji serii M, o ile  taką decyzję podejmą również inni akcjonariusze. W Qumak jest zdrowy biznes, a jego potencjał można uwolnić dzięki mądremu zarządzaniu i wysokiej dyscyplinie kosztowej. Jako członek rady nadzorczej widzę, że obecny zarząd jest na dobrej drodze  – tłumaczy.

- Decyzja NWZ otwiera drogę do szybkiej realizacji scenariusza back-to-business, na czym zależy zarówno zarządowi, pracownikom spółki, jak i akcjonariuszom. - dodaje Sławomir Połukord, prezes Qumak S.A.  

notowania Qumak:
Zainteresowany spółką?
Zapraszamy do śledzenia profilu Qumak na Akcjonariat.pl

Zobacz inne aktualności