NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

2017 r. może być jeszcze lepszy dla Rafako

Przychody skonsolidowane Rafako wzrosły w 2016 r. o 21% r/r do 1,88 mld zł (1,55 mld zł w 2015 r.). W 2017 rok Grupa startuje z portfelem zamówień o wartości ponad 4 mld zł.

Zysk brutto ze sprzedaży Grupy wyniósł 124,3 mln zł wobec 127,1 mln zł uzyskanych rok wcześniej, a zysk netto 10,9 mln zł w porównaniu z 34 mln zł. Nie bez znaczenia dla końcowego wyniku były zdarzenia jednorazowe - program dobrowolnych odejść oraz odpisy na niektóre kontrakty pozyskane w latach 2011-2012.

- Nasze plany na bieżący rok zakładają, iż wyniki te będą ulegały poprawie. Z samego kontraktu na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III planujemy pozyskać w tym roku w granicach 1,3 mld zł sprzedaży na poziomie skonsolidowanym. Jeśli zaś chodzi o cały portfel zamówień Grupy Rafako, to rok 2017 zaczynamy kwotą 4 mld zł. W roku 2017 będziemy konsekwentnie kontynuowali nasze działania zmierzające do osiągnięcia celów wyznaczonych w strategii stabilnego wzrostu - komentuje Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes Rafako.

W ubiegłym roku przychody Rafako w 91% pochodziły z kontraktów krajowych. To efekt budowy elektrowni Jaworzno III - wartość ok. 4,5 mld zł. Celem spółki na ten rok jest wzrost udziału eksportu do około 20%.

Na koniec grudnia ubiegłego roku portfel zamówień grupy wynosił ponad 4 mld zł. Największą część stanowi projekt Jaworzno 910MW - 2,6 mld zł, z czego 0,3 mld zł pozostaje do realizacji przez jednostkę dominującą, a 2,3 mld zł poprzez spółkę celową SPV Jaworzno.

Zobacz inne aktualności